Investiţii 2009-2013

Nr.crt Obiectv 
Faza de derulare
(SF,PT,licitație,execuție) 
Executant  Valoarea investiției  Sursa de finanțare 
1.  ReabilitareDC28 de la DJ711 la DJ 720A cu traversare peste râul Ialomița finalizată  SC COREL IMPEX SRL  569218 lei  Buget local 
2.  Baza sportivă în comuna Dobra  execuție  SC OCTOGON SRL  656132 lei  OG 7/2006  
3.  Execuție rețea de apă potabilă și canalizare menajeră în comuna Dobra  execuție  SC CONFORT DAMBOVITA SA  14340305 lei  Ministerul mediului 85% Buget local 15% 
4.  Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Dobra, Jud.Dâmbovița  finalizata
SC EURO GRUP DG TRANSPORT SRL 4225298 lei  FEADR 
5.  Elaborare strategiei de Dezvoltare Locală pentru teritoriul cuprins în aria de operare a Grupului de Acțiune Locală Dobra - Băleni  finalizată  SC MOB VAD SRL  260720 lei  FEADR 
 

Investiții pentru viitor
• modernizare drumuri de exploatare Agricolă prin asfaltare 9,3 km,  FINALIZATA
• modernizare drumuri comunale prin asfaltare = 3,1 km
• proiecte GAL (Grup de Acţiune Locală) - în prezent este depusă documentaţia pentru GAL, Dobra-Băleni în cadrul căruia se vor execută lucrări în valoare 2,8 milioane euro.