Cultură şi învăţământ

Prin Regulamentul Organic, şcoala a devenit o instituţie de stat. Prima hotărâre pentru deschiderea de şcoli săteşti datează din 24 ianuarie 1838.
Vornicul cel Mare, Dimitrie M. Ghica prin adresa nr.117 împuterniceşte Eforia Şcoalelor să procedeze la înfiinţarea de şcoli săteşti, invocând art.8 din Regulamentul Organic: ca pentru fiecare sat să se ţină seama pe lângă preot şi un cântăreţ, care să fie dator să înveţe copiii satului carte şi cântări. Această învăţătura urmând numai la vremuri de iarnă, adică de la 1 noiembrie până la sfârşitul lunii martie, ca în lunile de vară să se îndeletnicească spre ajutorul părinţilor la lucrarea pământului.
Drept plată, fiecare învăţător primea anual de fiecare casă câte 2 lei şi 2 chile bucate din pătulele de rezervă.
 
Învăţământul din comuna Dobra datează din această perioadă. Într-un dosar al Ministerului Instrucţiunii Publice din 1841 se găseşte tabelul intitulat: "Situaţia localurilor de şcoală din județul Dâmboviţa" în care la Dobra era însemnat "începută din gard, făcută oarecum după orânduială".
După  revoluția de la 1848 școlile comunale rămân închise până în anul 1857, când prin Afișul domnesc nr.12 din 11 ianuarie, se refinanțează.
 
Cu întocmirea și votarea legii instructiunii publice din anul 1864 se trece la organizarea învățământului gratuit și obligatoriu în întreaga țară. Această perioadă a învățământului din comuna Dobra lipsește documentar.
O informare documentară o avem din anul 1908 de când s-a păstrat și primul catalog. În acest an școlar director era preotul Panait Georgescu și Școala funcționa de 5 clase.
În clasa I erau înscriși 40 de elevi dintre care 23 nu s-au prezentat, sau au rămas repetenți. În clasa a II-a erau înscriși 18 elevi dintre care 4 au rămas repetenți; clasa a III-a funcționa cu 11 elevi (2 repetenți); a IV-a cu 10 elevi (3 repetenți); clasa a V-a cu 11 elevi din care au promovat 4.
O altă informație documentară o avem din anul 1912: "În comună este o singură școală cu două posturi, ocupate de d-l Ion Nițescu și preotul Panait Georgescu, ambii definitivi, și o singură biserică parohială deservită de peotul paroh Panait Georgescu. Grație stăruinței celor doi învățători, în această comună s-a înfințat și o bancă populară cu numele AJUTORUL, care are azi un capitol de aproape 5000 lei."
 
În comuna Dobra învățământul general de cinci clase se menține până în anul școlar 1938-1939 când se începe funcționarea celui de 7 clase. În acest an figurează prima clasa a VI-a cu 10 elevi înscrșsi. În anul școlar 1939-1940 termină clasa a VII-a numai 3 elevi. De aici înainte, după depășirea condițiilor grele din timpul războiului, se continuă în comuna Dobra învățământul obligatoriu de 7 clase pentru ca din 1964 să se treaca la cel de 8 clase.

Iată lista celor care au condus Școala generală Dobra din 1908 până în prezent:
1. PANAIT GEORGESCU  1900-1937
2. PETRE GEORGESCU 1938-1939
3. MIRCEA ANDREESCU 1939-1941 și 1944-1945
4. OLGA SCURTESCU 1941-1943
5. STROILA DUMITRU 1945-1952
6. MARIA GEORGESCU 1953-1954
7. TREBICI NICOLAE 1954-1956
8. CONSTANTIN SOARE 1956-1962
9.NICOLAE ROMEO 1962-1963;1966-1980;1985-1990
10. NICOLAE JANA 1963-1966
11. NICOLAE ELISABETA 1980-1985
12. VASILE CONSTANTIN 1990-1996
13. NICOLAE ROMEO 1996-1998
14. SERBAN GHEORGHE 1998-….in prezent  

Școala Dobra dispune în prezent de 8 Săli de clasă, două cabinete de istorie și biologie plus un laborator de fizică-chimie dotate cu tot necesarul, cu material didactic și mijloace audio și vizuale. De asemenea școala mai are o sală de sport și un atelier care în anul 1983 se intenționa a se crea profil - mecanică, dar această clasă a funcționat doar 2 ani, revenind la ideea de școală cu 8 clase. Această intenție de a fi școală cu 10 clase a fost pusă în practică și în anii 1990-1992, după care s-a revenit din nou la 8 clase. Școala dispune și de o bibliotecă dotată, care în prezent a fost îmbogățită prin programul PROIECTUL RURAL.

Școala este încadrată cu un personal calificat, având în prezent 10 cadre şi 179 de elevi. Grădiniţa Dobra funcţionează într-o clădire modernă construită în anul 1975, care a fost modernizată în prezent din toate punctele de vedere. Dacă în anul 1998, grădinița dispunea de 3 cadre didactice și 70 de elevi, în prezent posturile s-au restrâns la 2 cadre didactice în anii 2000-2008, în anul 2009 dispune de trei cadre didactice, iar numărul de copii a scăzut considerabil la 46 de copii pe trei grupe, grupa mică, grupa mijlocie şi grupa pregătitoare.